top of page

Vragen en Antwoorden

Op deze pagina geven we antwoorden op vragen die ons bereiken over de gezamenlijke collecte.

Collecteren bij mensen die het Nederlands niet machtig zijn.

 • Het komt natuurlijk voor dat u als collectant aanbelt bij iemand die het Nederlands niet (goed) beheerst. Wilt u toch aangeven waarvoor u collecteert dan hebben we daarvoor een korte uitleg in meerdere talen (Pools, Oekraïens , Turks, Arabisch en Engels)  hiervoor  welke u kunt afdrukken en gebruiken. Klik HIER voor dit document.

Wie zijn onze collectanten en worden die betaald?

 • Onze collectanten, medewerkers aan de teldag en onze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers uit Aarle-Rixtel en worden NIET betaald voor hun werkzaamheden. Op de onkosten na die de stichting maakt voor drukwerk, bankkosten, wat kosten voor koffie en thee en kleine functionele dingen (bv. banner, plakband) na, wordt de opbrengst geheel aan onze Goede Doelen besteed.

Waarom wordt er € 0,35  extra gevraagd als ik digitaal (QR-code) doneer?

 • Indien u via de QR-code doneert of via het digitale formulier op onze website vraagt de bank (Mollie) € 0,35 per transactie. Dat zijn kosten die voor ons niet te voorkomen vallen. Als de stichting voor alle tientallen transacties deze 35 cent betaald loopt dat bedrag best op en blijft er dus minder over voor de Goede Doelen. Indien u, als donateur, deze geringe kosten op zich neemt blijft er dus meer over van uw donatie aan het door u gekozen doel.

Hoe wordt het geld uit de enveloppen verdeeld?

 • Indien u digitaal doneert (via de QR-code of de site) of contant geld in de envelop doet kunt u aangeven aan welk fonds en hoeveel u daar aan wilt doneren.  Maakt u per overschrijving geld naar ons over dan is dat niet mogelijk en wordt het bedrag over alle fondsen verdeeld.

In 2018 en 2019 deden er 16 Goede Doelen mee aan de gezamenlijke collecte, in 2020 maar 15 hoe kan dat?

 • In de zomer van 2019 heeft Natuurmonumenten besloten om in Nederland geen collectes aan huis (collectebussen) meer te doen. Hierdoor stopt ook het collecteren door onze stichting voor Natuurmonumenten en is dit fonds uit onze stichting gestapt (zie onze Statuten).

Achter de schermen: Wat is een teldag?

 • Aan het eind van de collecteweek, meestal een zaterdag, als bijna al de enveloppen zijn opgehaald en ingeleverd door onze collectanten wordt bepaald hoeveel de collecte heeft opgeleverd. Dit proces, deze Teldag, wordt beschreven in DIT artikel.

Doen alle Goede Doelen die er in Aarle-Rixtel zijn mee met de Gezamenlijke Collecte?

 • Nee, niet alle goede doelen uit Aarle-Rixtel doen mee met de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel. Slechts die 15 fondsen die op onze pagina fondsen staan doen mee.

Waarom doet de Zonnebloem niet mee aan de Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel?   

 • De plaatselijke Zonnebloem organisatie doet niet mee aan de Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel omdat ze zich bij de oprichting van de Stichting niet kon verenigen met een bepaling dat de goede doelen organisaties maar 1 collecte activiteit (de gezamenlijke collecte) per jaar mogen uitvoeren. Deze bepaling werd toen met algemene stemmen aangenomen. De bepaling zorgt er o.a. voor dat er maar 1 collecte is/collectant is in 1 week van het jaar en een 'gelijk speelveld' voor de goede doelen organisaties is.

Waarom komen er toch nog collectanten aan de deur voor en na de collecte week?

 • De  Stichting vertegenwoordigt niet alle  (CBF) goede doelen in Nederland, slechts de 15 die op onze fondsen pagina staan. Daarom kunnen er collectanten van andere goede doelen, waaronder ook lokale zoals Sinterklaas, Harmonie of schutterij, bij u aan de deur komen.

 • De landelijke fondsen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Aarlese straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Ik heb geen cash geld meer in huis maar wil toch doneren, kan dat?

Wat fijn dat u een bijdrage wilt geven; dat kan ook door:

 • Geld over te maken op ons rekening nummer NL59 RABO 0315 0861 30 waarbij u in het 'opmerkingsveld' kunt aangeven voor welke fondsen u wilt doneren  of door

 • De éénmalige machtiging in te vullen die door onze collectanten worden uitgedeeld in de week voor de gezamenlijke collecte. Klik HIER voor meer informatie hierover.

Kan ik ook geld doneren tijdens de collecteweek voor fondsen die NIET op het collecteformulier staan?

 • Helaas kan dat niet via onze gezamenlijke collecte.

Twee jaar geleden hebben we alle (landelijke) goede doelen benaderd om mee te doen aan een gezamenlijke collecte week.

Voorwaarde  voor een fonds om mee te doen was om een bestuurslid/vertegenwoordiger te leveren.

Ondanks herhaalde pogingen slaagden sommigen er toen niet in om iemand in Aarle-Rixtel te vinden die het fonds wilde vertegenwoordigen.  En het is niet redelijk om van de 15 fondsen, die daarnaast ook collectanten leverden, te vragen om voor een fonds dat geen tegenprestatie kan leveren te collecteren. Het is om die redenen dat andere fondsen niet op de lijst van fondsen staat waarvoor thans gecollecteerd wordt.

 

We hopen dat u nochtans een donatie wilt doen aan een of alle andere goede doelen die op de lijst staan.

Rato Verdeling
bottom of page