top of page

Collecte 2024 opbrengst

De 7e Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel ligt achter ons. Door uw bijdrage is ze een groot succes geworden.  

Hieronder de opbrengsten van de collecte uitgesplitst per fonds en per methode van donatie.Er was dit jaar sprake van een positief verschil tussen het aanwezige cash geld en de registratie van €29,47, deze is al verwerkt in de onderstaande cashopbrengst.
 

De totale opbrengst is dit jaar bijna €940 hoger dan vorig jaar, toen was de totale opbrengst €19.352,66.

In de tabel hieronder kunt lezen welk bedrag er voor elk van de 15 fondsen is opgehaald. 

N.B.  Dit was het laatste jaar dat het Rode Kruis nog deelt in de opbrengst, de Dierenbescherming deelt pas vanaf 2025 in de opbrengst.

Collecte_2022_17.png
Opbrengst 2024.png

Deze tabel vertoond niet  de verdeling na aftrek van de kosten die de Stichting heeft gemaakt voor het organiseren van de collecte.

Deze kosten bedragen dit keer €60,.45 per fonds.

Het bedrag voor elke fonds is na aftrek van de kosten overgeboekt naar de fondsen.

 

De kosten van de Stichting (zoals drukkosten) vormen 4,47% van het totaal, wat beduidend onder het gemiddelde zit van wat Goede Doelen aan kosten maken,

bottom of page