top of page

Organisatie

Sinds januari 2023 is de organisatie van de Stichting aangepast. Dit onder andere om het bestuur slagvaardiger te maken.

Naast het bestuur kent de Stichting thans ook een Vertegenwoordigersraad. Niet elk fonds moet meer vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Elk bestuurslid is wel nog vertegenwoordiger van een fonds. En in elke werkgroep zit een bestuurslid.

De vertegenwoordigersraad zal door het bestuur om advies gevraagd worden voor o.a. de volgende onderwerpen

 • Aanpassing Huishoudelijk Reglement

 • Aanpassing Statuten

 • Toelaten van nieuwe fondsen

en kan ook zelf  ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over alle zaken de stichting aangaande​.  Hierop dient het bestuur binnen bepaalde termijnen met een beargumenteerd antwoord op komen.

Zodoende blijven de belangen van alle fondsen behartigd.

De precieze omschrijving, taken en functies van de vertegenwoordigersraad, de werkgroepen en het bestuur staan beschreven in het nieuwe HR.

 

Hieronder een afbeelding van de nieuwe structuur van de stichting.

NieuweOrganisatie_3b_2023.PNG
Structuur van de stichting

Dagelijks Bestuur

 • Zorgt voor instandhouding Stichting.

 • Belegt vergaderingen.

 • Beheert de financiën.

 

Teldag Werkgroep

 • Draagt zorg voor de organisatie rondom het verwerken van de collecte opbrengst.

Materiaal Werkgroep

 • Zorgt voor al het materiaal dat nodig is om te collecteren.

 • Uitgifte en beheer van materiaal, zoals emmers, etc.

Collectanten Werkgroep

 • Aanspreekpunt voor de collectanten.

 • Organiseert Goede Doelen Week.

PR Werkgroep

 • Communicatie en informatie voorziening naar collectanten en pers/ Laarbekers /etc.

 • Onderhoud website en community.

werkgroepen.png

15

 • Alle 15 fondsen hebben1 vertegenwoordiger in de Vertegenwoordigersraad 

 • De bestuursleden bepalen gezamenlijk het beleid en de uitvoering van de collecte.

 • Alle bestuursleden dragen bij aan een of meerdere werkgroepen.

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting

bottom of page