top of page

Collecte 2017

In de week van 10 - 15 april gingen onze collectanten op weg om de ongeveer 2.000 enveloppen voor de eerste Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel te verspreiden.

En na het paasweekend, tussen 18 en 22 april, werden ze weer opgehaald.

Vervolgens werd op 22 april door een team van zo'n 40 vrijwilligers in het Scouting gebouw de balans opgemaakt.

Het geld werd geteld en verdeeld over de fondsen volgens UW opgave en vervolgens veilig in de kluis van de Rabobank te Gemert gestort.

Na aftrek van de gezamenlijke kosten (oprichtingskosten, printwerk, aanschaffen emmers, maken badges, etc.) wordt de opbrengst per fonds bepaald en aan de 16 fondsen overgeboekt.

De opbrengst van de eerste Gezamenlijke Collecte is inmiddels bekend, ze bedraagt ruim € 16.000. Dat is ruim € 2.500 meer dan de fondsen apart in 2016 ophaalden.

Om te weten hoeveel de opbrengst per fonds is geweest klikt u HIER.

De bestuursleden van de stichting, de 16 fondsen, bedanken  ook via deze weg alle collectanten en vrijwilligers voor hun bijdrage voor de uitvoering van de gezamenlijke collecte. Ook onze sponsors hartelijk dank voor uw medewerking.

Maar vooral U, inwoner van Aarle-Rixtel, héél hartelijk bedankt voor uw gulle gift.

bottom of page