top of page

Collecte 2021 opbrengst

De 4e Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel ligt al weer een tijdje achter ons. Door uw bijdrage is ze een groot succes geworden.  

De totale opbrengst van de collecte was bedroeg € 14.563,17.  Weliswaar minder dan in het vorige collectjaar, 2019,  maar gezien alle last en moeilijkheden die corona veroorzaakten een prachtig bedrag. Dank daarvoor.

In de tabel hieronder kunt lezen welk bedrag er voor elk van de 16 fondsen is opgehaald. 

De tabel vertoond de verdeling. Na aftrek van de kosten ( € 354 ), die de Stichting heeft gemaakt .

Deze kosten worden naar rato van het opgehaalde bedrag per fonds verrekend.  Een fonds waarvoor veel geld is binnengekomen draagt zo een Euro of twee meer bij aan deze kosten dan een fonds waarvoor minder werd opgehaald.

Het bedrag na aftrekke van de kosten word overgeboekt naar de fondsen.

 

De kosten van de Stichting (zoals drukkosten) vormen 5,9% van het totaal, wat beduidend onder het gemiddelde zit van wat Goede Doelen aan kosten maken,

bottom of page