top of page

Het is een hele klus om de Gezamenlijke Collecte goed te laten verlopen. Heel veel helpende handen zijn welkom om:

  • te collecteren

  • diverse organisatorische klussen zoals tijdens de 'teldag', sponsoren .

Help jij helpen?

Enkele voordelen van een gezamenlijke collecte:

  • Er komen veel minder collectanten aan je deur;

  • Je kunt rustig overdenken wat u aan een fonds (of fondsen) wilt geven en vult dat in op de lijst;

  • De collecte wordt in héél Aarle-Rixtel gehouden (óók voor de kleinere fondsen);

  • Als collectant heb je een kleinere route.

Waarom hebben wij je nodig?

Eerlijk gezegd omdat veel van onze collectanten een dagje ouder worden en na vele jaren van collecteren graag zien dat jongeren het stokje overnemen.

De stichting heeft 80 collectanten maar om toch alle straten te kunnen aandoen én de routes niet te groot te maken zoeken we 10 tot 15 nieuwe collectanten.

Wat wordt er van je gevraagd?

Het collecteren bestaat uit een viertal onderdelen.

  • In de week voorafgaand aan de collecteweek haal je het materiaal hiervoor op en verspreidt je de collecte enveloppen. Dit duurt tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk van de lengte van jouw route.

  • In de week van de collecte haal je de enveloppen weer op. Dat is ongeveer 2 tot 3 uur door het dorp wandelen .

  • En op de ‘teldag’, meestal een zaterdag, levert u de collecte-emmer weer in bij een centraal punt. Dat vergt een uurtje tijd en tevens ontmoet je de andere collectanten.

Lijkt het je wat om enkele uurtjes van uw vrije tijd in te zetten voor “Het Goede Doel”?

Neem dan contact op met onze collectanten groep: collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

of indien u op andere wijze bij wilt dragen met onze secretaris,

mevr. M. Magis; info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl 

“Veel mensen beschouwen collecteren als een opoffering. Zonde van de tijd, zeggen ze. Maar dat is het wat mij betreft écht niet. Het is belangrijk, leuk en bijzonder. Je doet iets voor een goed doel én maakt oprecht contact met mensen in je buurt.”

 Dieuwertje Blok over collecteren voor Alzheimer

Ook voor 2023 heeft de gemeente Laarbeek een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Vrijwilligers zijn mensen die: in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

De vrijwilligersverzekering heeft een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat een andere verzekering altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Klik hier voor meer informatie

bottom of page