top of page

Collecte 2022 opbrengst

De 5e Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel ligt achter ons. Door uw bijdrage is ze een groot succes geworden.  

De voorlopige totale opbrengst van de collecte bedroeg ruim € 17.837.  Gezien corona, de oorlog in de Oekraïne, de toenemende inflatie en stijging van de consumenten prijzen een fantastische mooie opbrengst. Onze hartelijke dank daarvoor.

In de tabel hieronder kunt lezen welk bedrag er voor elk van de 15 fondsen is opgehaald. 

Collecte_2022_17.png
opbrengst22.png

Deze tabel vertoond nog niet de verdeling na aftrek van de kosten  die de Stichting heeft gemaakt .

Deze kosten bedragen dit keer €56,11 per fonds.

Het bedrag voor elke fonds wordt na aftrekken van de kosten  overgeboekt naar de fondsen.

 

De kosten van de Stichting (zoals drukkosten) vormen 4,7% van het totaal, wat beduidend onder het gemiddelde zit van wat Goede Doelen aan kosten maken,

bottom of page