top of page

De éénmalige machtiging

  • ·      Wat is een éénmalige machtiging?

Met een éénmalige machtiging geeft u toestemming aan uw bank dat er een bepaald bedrag één keer wordt afgeboekt van uw rekening ten behoeve van de incassant (in dit geval de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel).

Daarna is de machtiging automatisch verlopen.

Het incasseren van dit bedrag zal dit jaar in de eerste week van mei geschieden.

 

  • ·      Waarom gebruikt de Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel een éénmalige machtiging?

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat veel inwoners van Aarle-Rixtel de goede doelen een warm hart toedragen. Maar op het moment van collecteren hebben ze net geen contant geld om in de envelop te doen.  

Door het invullen van de éénmalige machtiging – met uiteraard een bijdrage naar eigen wens -  kun je toch een bijdrage aan de goede doelen geven.

 

  • ·      Wat gebeurt er met het door u gedoneerde geld?

Op het invulformulier kunt u in het bovenste gedeelte bij de fondsen aangeven hoeveel geld u wilt doneren aan door u gekozen goede doelen.

Vult u hier niks in dan wordt het bedrag dat u op de machtiging invult verdeeld over alle  15 goede doelen.

Let u alstublieft op dat het totale bedrag dat u invult bij de goede doelen hetzelfde is als het bedrag dat u op de machtiging invult.

 

  • ·      Wat gebeurt er met mijn betalingsgegevens.

Uiteraard dienen er op de éénmalige machtiging uw naam, adres, rekeningnummer en handtekening te staan. Anders kan er niks overgeboekt worden.

De éénmalige machtigingen worden door ons aan onze bank, de Rabobank, ter beschikking gesteld louter ter verwerking van de machtiging. Behoudens deze partij worden de gegevens van de machtiging nooit aan derden ter beschikking gesteld.

De Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel registreert en bewaart geen gegevens van de éénmalige machtiging. De persoon binnen onze stichting die met het verwerken van de machtigingen belast is de penningmeester, dhr. R. Koster.

 

  • ·      Niet eens met de afschrijving?

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen betreffende de éénmalige machtiging of andere aspecten van de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel mail deze dan naar info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl  of stel uw vraag via het contactformulier. We zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoorden.

Voorbeeld eenmalige machtiging

Eenmalige machtiging

bottom of page